Tablettes des Flandres Tome 2  
   

 

 

 

 

 

 


Les Brunes, Bourgois d'Ypres, Une famille de Drapiers Flamands

This page was first created on 26 December1999

Deze geautoriseerde monografie werd geschreven door Prof. Edgard De Bruyne en gepubliceerd in de "Tablettes des Flandres" onder redactie van Ch. van Reyninghe de Voxvrie, Tome 2, 1949, pp.9-62.

De voorgestelde familiegeschiedenis wordt continu gelardeerd met geschiedkundige feiten. Hierdoor krijgt men een beter zicht op de gevolgen van onder andere de religieuze troebelen op het economisch leven. We begrijpen hierdoor ook beter de moeilijkheden die iedereen ervaart in een periode die voortdurend verstoord wordt door opeenvolgende oorlogen. Bij het volgen van de de Bruynes in Ieper, Steenwerk en Nieuwkerke volgt de auteur de grote lijnen van de geschiedenis van de lakenindustrie in het Bisdom Ieper. Het is niet verwonderlijk dat de voortzetting van de familielijn vrij nauwgezet de ups en downs van de economische welvaart volgt. Deze lakenweverfamilie speelde immers gedurende meer dan vijf eeuwen een vooraanstaande rol in het geheel.

De auteur is erin geslaagd de gegevens in amper drie jaar te verzamelen en ze tot een coherent geheel te verwerken, dit niettegenstaande hij bij aanvang over geen enkel aanknopingspunt beschikte en bovendien opzoekingen moest doen in een streek die gedurende de Eerste Wereldoorlog volledig werd verwoest: Ieper, Steenwerk, Nieuwkerke, Belle. Gelukkig was, dank zij het vroegere werk van de Ieperse stadsarchivaris, het Fonds Merghelynck beschikbaar. Dit diende als basis voor de Ieperse tak van de familie. Het Rijksarchief in Brugge bood genoeg informatie om dit aan te vullen met gegevens over de tak uit Nieuwkerke.

De beschikbare gegevens werden m.b.v. het stamboomprogramma Roots3 aan elkaar gekoppeld. Deze aanpak had als eerste doel de gegevens uit de publicatie van Edgard De Bruyne als een samenhangend geheel te kunnen voorstellen. De voorgestelde afstamming is gebaseerd op de gegevens uit de originele tekst, hoewel enkele kleinere zijtakken "kunstmatig" moesten worden aangehecht. Dit betekent helemaal niet dat de rest gegarandeerd met de realiteit overeenstemt. Men mag immers redelijkerwijs veronderstellen dat ook Prof. Edgard De Bruyne reeds veronderstellingen bewust of onbewust tot echte verbanden heeft omgezet. Zo konden herhaaldelijk elkaar tegensprekende gegevens worden gedetecteerd. In dergelijk geval werd, voor zover mogelijk, voor het meest waarschijnlijke gekozen. In bepaalde gevallen was verwarring echter compleet, bvb. omwille van dubbel voorkomende namen.

De voorgestelde verwantschappen moeten in ieder geval op een onafhankelijke wijze worden herbevestigd alvorens in een stamboom of familieverwantschap te worden geïntegreerd.

Back arrow