Family Search in Salt Lake City  
   

Henri Debruyne met Michel en Maurits Debruyne

Ignace debruyne & Associates VOF


 


MOST RECENT UPDATE with over 6,000 new person records: 22 DEC 2022 Ignace Debruyne's Homepage for Genealogy is 25 years online

De eerste publicatie van deze genealogische website was eind oktober 1997. We zijn intussen aan versie 27, de Jubileumversie, met 50-60000 persoonsrecords en heel wat andere achtergrondinformatie. Heel wat updates dit jaar, met volledig vernieuwde bestanden voor alle gepresenteerde genealogieën.
Twee jaar geleden startten we ook met de Blog website GENEALOGISCHE BEVOLKINGSRECONSTRUCTIE KLERKEN-HOUTHULST 1600-1920 die nu wordt uitgebreid met een bijbehorende Facebookgroep Genealogie Klerken-Houthulst.
Voor alle vragen en aanvullingen, contacteer me direct: Ignace Debruyne

 

Terrier der Prochie van Clercken - 1686

GEPUBLICEERD: Terrier der Prochie van Clercken - 1686. Ignace Debruyne, Familiekunde Vlaanderen regio Ieper-Diksmuide, 2020
Dit boek bevat niet alleen de transcriptie van het Landboek zelf, maar ook van de Ommeloper en Verhoofding uit 1686, en voorts aanvullingen uit 1747 en 1798. Liefst 1022 percelen worden beschreven. De index (28 blz.) omvat meer dan 1000 personen, pachters of eigenaars (personen of instellingen), uit 1686, 1747 en 1798; daarnaast ook straatnamen, terreinbijzonderheden en andere bouwsels en constructies. De 1022 percelen zijn verdeeld over 8 ‘houcken’ van het vroegere Klerken (inclusief het latere Houthulst). In 1686 zijn er 141 pachters en 193 eigenaars, staan er circa 140 woningen, waarvan bij de meeste de toenmalige bewoners worden geïdentificeerd. Voorts molens, smidsen, brouwerijen, en uiteraard kerk, kosterij en kerkhof.Dit boek van 308 blz. is in vierkleurendruk, met tientallen kaartjes en voetnoten als eerste aanzet tot identificatie van de beschreven percelen. Het boek kan verkregen worden bij de auteur (ignace.debruyne@gmail.com) en bij FV regio Ieper -Diksmuide, door overschrijving van 30 EUR (+ 7 EUR portkosten) op rekening BE17 7383 2934 4021.

The transcription of the Terrier der Prochie van Clercken - 1686 (Land book of Klerken parish -1686) was published in July 2020. This 308 p 4-colour book includes 28 p index with over 1000 persons. It gives a full transcription of the 1000 ha (2300 acres) of land in Klerken (incl. later Houthulst) split in 1022 articles/parcels. This comes together with the 1686 tax review linked to it, and with further additions from 1747 and 1798. In 1686 we can identify 193 owners, 141 tenants, and 140 houses and most of the people living there. The book can be ordered directly from the author at ignace.debruyne@gmail.com (price: 30 EUR + shipment cost).

Genealogie Klerken Houthulst

GENEALOGISCHE BEVOLKINGSRECONSTRUCTIE KLERKEN-HOUTHULST 1600-1920

Commentaar en vaststellingen bij het lopend genealogisch onderzoek.
Deze website is een poging om alle genealogische en randinformatie samen te brengen over eenieder die in Klerken-Houthulst is geboren, gehuwd en/of overleden in de 300 jaar vanaf circa 1600 tot rond Wereldoorlog I, de Grote Oorlog. Tussen 1650 en 1914 zijn er naar schatting circa 18,000 geboorten, een kleine 4,000 huwelijken, en ruim 15,000 overlijdens geregistreerd. Deze vormen de basis van dit onderzoek, waar uiteindelijk 40 tot 50,000 personen bij aan bod komen.

Update 22 december 2022: Hier vindt u de voorlopige versie van de Bevolkingsreconstructie van de Parochie van Klerken in 1686, waarvan reeds 15 afleveringen beschikbaar zijn. Deze omvatten ruim 90% van de toenmalige bevolking en worden nu geconsolideerd, geïndexeerd en hopelijk gepubliceerd samen met een (online) kaart waarop alle toenmalige huizen en hofsteden op terug te vinden zijn met een link naar hun bewoners in 1686.

Geanlogie Klerken Houthulst

Update 22 december 2022: Het genealogisch en stamboomonderzoek Debruyne werd zeventig jaar geleden gestart door mijn vader Michiel Debruyne, en later uitgebreid en aangevuld door mijn broer Stefaan Debruyne. De laatste 30 jaar heb ik dit onderzoek verdergezet en uitgebreid. Het huidige bestand bevat intussen gegevens over 78.000 personen die allemaal op een of andere manier aan mekaar gelinkt zijn (toestand op december 2022).

Ongeveer driekwart van deze gegevens zijn toegankelijk via deze website, althans wat data voor geboorte, huwelijk en overlijden betreft voor overleden personen. Dit gaat dan vooral over de Debruyne genealogie met origine in Klerken-Houthulst, mijn vader's kant van de Stamboom, en de genealogie Gyssels uit Jabbeke-Oostkamp, mijn moeders kant van de Stamboom.
Dit project is wat uit de hand gelopen en over de jaren uitgebreid met de Genealogische bevolkingsreconstructie voor Klerken-Houthulst voor de periode 1653-1914,of beter 1600-1920, waarvan intussen naar raming ruim 95% van de daar in die periode geboren personen en verwanten in meer of minder volledige mate is verwerkt.
Tenslotte staat hieronder ook toegang tot een historische lijn Debruyne's uit Ieper gebaseerd op het werk van Prof. Edgard Debruyne, gepubliceerd in 1949 in de "Tablettes des Flandres" onder redactie van Ch. van Reyninghe de Voxvrie, Tome 2, 1949, pp.9-62. Dit hoofdstuk geeft een interessant overzicht van de politiek en de textielgeschiedenis in de streek voor de periode 1200-180; de voorgestelde Debruyne genealogoie kon tot nu nog niet gekoppeld worden aan mijn onderzoek.

De Genealogie Debruyne is een nooit afgewerkt project. Meest recente aanvullingen bevatten vooral data voor Klerken-Houthulst voor de jaren 1600, en de tweede helft van de 19de eeuw..

Veel plezier

Genealogy Debruyne

Update 22 December 2022: The Debruyne genalogy research is an ongoing project. Please revisit regularly and get access to the latest updates.
Genealogy Debruyne research started seventy years ago with research done by my father Michiel Debruyne, later extended by my brother Stefaan Debruyne. The current genealogy database contains over 78,000 individuals (status December 2022).
Over 75 % of these records are accessible through this website, primarily related to my own ancestors, the Debruyne family originating from Klerken-Houthulst and the Gyssels family originating from Jabbeke-Oostkamp. The project on genealogical population reconstruction for Klerken Houthulst starting around 1653 is displayed in a fully updated version. This is work in progress; so far about 95 % of the population is accessible. An extra database with a historic Debruyne line originating in Ieper is given for general information; in the original work it gives a lot of historical insight in social and industrial evolution in Flanders from 1200 to 1800.This part, however, is not (yet) linked in any way to my own Debruyne genealogy.
The Debruyne genalogy research is an ongoing project. Please revisit regularly and get access to the latest updates.
The transcription and indexing of the “Terrier from Klerken” published in 1686 was published in July 2020. This 308 p book including 28 p index with over 1000 persons includes the 1686 basic Land description in 1022 articles, the tax review linked to it, and further additions from 1747 and 1798. In 1686 we can identify 193 owners, 141 tenants, and 140 houses and most of the people living there. This publication is currently expanded with dedicated web pages focusing on the Population Reconstruction for Klerkn-Houthulst covering the period from about 1600 to the First World War, i.e. about 1920: GENEALOGISCHE BEVOLKINGSRECONSTRUCTIE KLERKEN-HOUTHULST 1600-1920

Enjoy,

Voorouders van / Ancestors of Ignace Debruyne UPDATE Jan 4, 2023

Voorouders van / Ancestors of Hilde Van Synghel UPDATE Jan 4, 2023

Stamboom Debruyne / Genealogy Debruyne

DNA and Genetic analysis

Genealogie Debruyne in Ieper

Genealogie Gyssels

Related Web Sites and Links

Access to Complete Data and Related Genealogy Data


Data provided are explicitly for personal use only. To promote easy access to genealogical data and when used for private genealogical publications, data should be fully referenced and a message sent to the database owner.
© 2022 All rights reserved. No part of these data may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the author.
V.27 - Latest major update: 22 December 2022
This site went online on 28 October 1997. over 120,000 visits by December 2018 (2,300 unique visitors in last 12 months, of a total of about 57,000 unique visitors since 1997). Full updates and significant expansion of data on: 25/7/1998; 3/1/1999; 28/12/1999; 1/1/2001; 16/4/2001; 28/8/2001; 31/3/2002; 24/10/2002; 9/1/2003; 3/1/2004; 2/1/2005; 6/1/2006; 27/12/2007; 2/1/2009; 2/1/2011; 2/1/2012, 2/1/2013, 5/1/2014, 15/12/2015, 31/12/2016, 22/12/2017; 30/12/2018, 24/12/2019, 26/12/2020, 20/12/2021, 22/12/2022
         
Unique visits screen resolution stats